Budgetbeheer


Onze ervaring leert ons dat het soms lastig kan zijn voor een persoon met een beperking, om op de juiste manier de financiën aan te vragen en te beheren. Met name doordat de maatschappij steeds meer kennis lijkt te verwachten van ieder persoon, begrijpen wij dat men soms door de bomen het bos niet meer kan zien. Vandaar bieden wij dan ook Budgetbeheer aan voor personen die Persoonlijke Begeleiding van ons ontvangen. Het budgetbeheer kan uitgesplitst worden in het aanvragen van voorzieningen en administratieve begeleiding.


Aanvraag Sociale voorzieningen

Buro Compleet heeft in de loop der jaren ruime ervaring opgedaan in het aanvragen van sociale voorzieningen voor haar cliënten. Naast het aanvragen van financiële voorzieningen, zoals b ij de WLZ , WMO en ZVW , vragen wij middelen aan zoals de Bijstandsuitkering (WWB), Huurtoeslag, WIA en Zorgtoeslag. Nadat deze voorzienigen zijn aangevraagd, zorgen wij ervoor dat er een juiste balans gaat ontstaan tussen inkomsten en uitgaven.


Administratieve Begeleiding

Na het aanvragen van dergelijke voorzieningen is het belangrijk voor de cliënt om een beeld te krijgen bij de persoonlijke inkomsten en uitgaven. Om in dit kader de zelfredzaamheid te vergroten, trachten wij dan ook om zoveel mogelijk structuur aan te brengen in de persoonlijke administratie van de cliënt. Daarnaast reiken wij handvatten  aan en onderhouden wij regelmatig contact.Maak vrijblijvend een afspraak

Vul het onderstaande contactformulier in om vrijblijvend een afspraak te maken. Wilt u liever iemand telefonisch spreken, neem dan gerust contact op met Jeu Goossens .