Missie en Visie


Onze Missie

Buro compleet biedt individuele begeleiding aan mensen met een psychosociale beperking/stoornis.

Buro Compleet  biedt kleinschalige begeleiding aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Door de kleinschalige gedachte zijn persoonlijke aandacht en kwaliteit bij ons van belang. Om deze mensen in hun kracht te zetten geloven wij in samen werken aan het behoud van autonomie en werken we oplossingsgericht op elke vraag van de cliënt.

Bij Buro Compleet geloven wij in mensen met een beperking die graag de regie (terug) willen nemen over hun eigen leven. Om dit mogelijk te maken ondersteunt Buro Compleet op regelmatige basis, bepaald op basis van de zorgbehoefte.


Onze Visie

Bij Buro Compleet geloven wij in het teruggeven van de regie over het eigen leven aan mensen met een beperking.

Het doel dat wij nastreven is het verbeteren van het welzijn van onze cliënten en diens participatievermogen in de maatschappij op lange termijn. Hierbij sta at de persoonlijke benadering en het belang van de cliënt centraal.


Onze Kernwaarden

Behoud van Autonomie

Oplossingsgericht

Samen Sterk

Vraaggestuurd

Onze Doelstellingen

Passende ondersteuning;

Groei als kleinschalige organisatie;

De cliënt centraal.