Kernwaarden

Behoud van Autonomie

Onze ervaring leert ons dat de cliënt in staat wilt zijn om de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Wij dragen hier aan bij door de juiste voorwaarden te scheppen om op (lange) termijn zelfredzaamheid mogelijk te maken. Wij stimuleren dan ook dat de cliënt zijn of haar wensen bij ons kenbaar maakt. Aan de hand hiervan worden, waar nodig, gewenste stappen ondernomen. Door deze aanpak zal de persoon meer vrijheid ervaren, met het gevoel dat men een vangnet heeft in de vorm van Buro Compleet.

Oplossingsgericht

Bij Buro Compleet werken wij oplossingsgericht.  Bij deze denkwijze staat de oplossing van het probleem centraal, zonder deze te negeren of te zwaar te benadrukken. Wij vinden namelijk een realistische kijk op de huidige situatie van belang, om zo tot een passende oplossing te komen. De nadruk ligt dus op een positieve en realistische vooruitgang en hoe dit op de meeste effectieve manier gerealiseerd an worden. Hierbij staan de wensen van de cliënt centraal.

Samen Sterk

Buro Compleet gelooft erin dat er een beter resultaat behaald wordt door een wederzijdse en openlijke communicatie met de cliënt. Daarom stimuleren wij de cliënt om wensen en verwachtingen openlijk te communiceren. Wij vinden het namelijk van belang dat op lange termijn de cliënt de gecreëerde stabiliteit kan behouden. Daarnaast vinden wij het van belang dat de cliënt het gevoel heeft dat deze de regie over het eigen leven kan voeren. Een juiste balans in het samenwerken is dus erg van belang.

Vraaggestuurd

Bij Buro Compleet werken wij vraaggericht. Concreet houdt dit in dat wij onze aanpak afstemmen op de hulpvraag. Hierdoor is Buro Compleet in staat om maatwerk te leveren, rekeninghoudende met de mogelijkheden en de autonomie van de cliënt.